Medezeggenschap

In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de ouders en de teamleden. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal kinderen op school. Voor de Carrousel houdt dat in: 3 ouders en 3 teamleden. Iedere ouder kan zich beschikbaar stellen voor de MR.

De MR bespreekt zaken zoals:

• het schoolplan ( hierin staan de omschrijvingen van het onderwijs dat op school gegeven wordt)
• het formatieplan (hierin wordt het inzetten van personeel uitgewerkt)
• de begroting van het bestuur

Ook wordt de MR geïnformeerd over:

• de verkeersveiligheid rondom de school
• de huisvesting van de school
• de toekomst van de school
• de groepsindeling
• de schoolprestaties

mr2013

De MR kan het bestuur ongevraagd advies geven over allerlei zaken die op de school in ruime zin betrekking hebben. In een aantal gevallen is het bevoegd gezag verplicht om de MR mee te laten beslissen of om advies te vragen. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zijn de bevoegdheden van deze raad vastgelegd: over welke onderwerpen zij advies en/of instemming kan verlenen. Als u meer van de MR wilt weten nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met een van de leden of een vergadering te bezoeken. De agenda van iedere vergadering hangt op het prikbord in school.

Impressie

  • carrousel-009
  • carrousel-001
  • carrousel-002
  • carrousel-003
  • carrousel-004
  • carrousel-005
  • carrousel-006
  • carrousel-007
  • carrousel-008