Oudervereniging (OV)

logo-ovAan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders/verzorgers via het mededelingenblad een overzicht van de activiteiten waarbij ouderhulp zeer welkom is. We hebben grote waardering voor de inzet van ouders, want zonder deze inzet kunnen diverse activiteiten geen doorgang vinden. Het betreft hulp tijdens bepaalde lessen, zoals werken met ontwikkelingsmateriaal bij kleuters, handvaardigheid en lezen, maar natuurlijk ook hulp bij het organiseren van feesten, sportdagen en uitstapjes.

Algemeen

De oudervereniging heeft een belangrijke functie binnen de school en heeft als algemene taken:
• De sfeer op school te bevorderen
• Te bevorderen dat de ouders zich voor school interesseren
• Te bevorderen dat ouders werkzaamheden voor de school kunnen verrichten
• De belangen van de ouders behartigen bij de medezeggenschapsraad en de schoolleiding.
De oudervereniging helpt bij het organiseren van allerlei activiteiten die sterk bepalend zijn voor de sfeer op school. Zo helpt de oudervereniging onder andere bij de sint- en kerstviering, de kindermarkt, schoolreisjes en het schoolkamp voor groep 8. Daarnaast worden evenementen op het sportieve vlak, zoals de avondvierdaagse en de sportdag, door de ouderraad mede georganiseerd.

De oudervereniging vertegenwoordigt de ouders bij tal van activiteiten binnen de school. Daarnaast kan zij, op verzoek of op eigen initiatief, advies uitbrengen aan de medezeggenschapsraad over die zaken, die de ouders in het bijzonder aangaan. Advisering aan vertegenwoordigers in de medezeggenschapsraad kan plaatsvinden over door hen te nemen besluiten om al dan niet in te stemmen met voorstellen van het bevoegd gezag. Voor het uitvoeren van dit omvangrijke takenpakket heeft de ouderraad een budget ter beschikking. De inkomsten komen voort uit de zogenoemde vrijwillige ouderbijdrage.

Ouderbijdrage

Om bovengenoemde activiteiten te kunnen organiseren, vraagt de ouderraad een bijdrage per kind. De hoogte van deze bijdrage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en is een vrijwillige bijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage kan worden overgemaakt op 1624.12.118 ten name van de oudervereniging de Carrousel

Jaarvergadering oudervereniging

Over de uitgaven van de OV kunnen alle ouders meepraten tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging. In de concept begroting wordt een voorstel gedaan voor de hoogte van de ouderbijdrage. Tijdens de jaarvergadering zal de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage worden vastgesteld. In geval van een verhoging, zal aan de daar aanwezige ouders om goedkeuring worden gevraagd. Na de jaarvergadering ontvangt u enkele weken later een brief voor de vrijwillige ouderbijdrage voor uw kind(eren).

Samenstelling oudervereniging
De oudervereniging bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris en een aantal leden.

Om contact op te nemen met de oudervereniging kunt u mailen naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Impressie

  • carrousel-009
  • carrousel-001
  • carrousel-002
  • carrousel-003
  • carrousel-004
  • carrousel-005
  • carrousel-006
  • carrousel-007
  • carrousel-008