Schooltijden

We werken met een continurooster.
Dat betekent dat alle kinderen tussen de middag op school lunchen, in hun eigen groep, bij hun eigen leerkracht met aansluitende speeltijd tot 12:30.

Om 08.15 uur kunnen de kinderen naar binnen. om 08.30 beginnen de lessen.

Op woensdag hebben alle groepen les tot 12.30 uur

Op vrijdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 4 vrij.

De schooldeuren gaan 's morgens een kwartier voordat de school begint open. Ouders en kinderen kunnen dan naar binnen. De bel gaat als teken dat de lessen beginnen. 

N.B.: wilt u er op toezien dat uw kind niet te vroeg, maar wel op tijd op school aanwezig is, zodat de leerkracht op tijd kan beginnen met de lessen? Mocht uw kind één of andere reden niet naar school kunnen komen, wilt u dit dan bijtijds telefonisch of schriftelijk melden.

Verlofaanvragen zijn verkrijgbaar bij de directie of via deze website.

Impressie

  • carrousel-009
  • carrousel-001
  • carrousel-002
  • carrousel-003
  • carrousel-004
  • carrousel-005
  • carrousel-006
  • carrousel-007
  • carrousel-008